Vývoj SW - MID vending comapny s.r.o.

Prejsť na obsah

Riadiaci software pre automaty
Software je naprogramovaný v modernom jazyku C++, ktorý je univerzálny pre akúkoľvek platformu.

Takto sme schopní rýchlo reagovať na nové trendy v architektúrach procesorov a elektronických súčiastok.

Napr. opustili sme platformu x51 a už dnes sme upravili software pre najnovšie a najmodernejšie procesory firmy Atmel s riskovou architektúrou.

" Náš software je testovaný v reálnej prevádzke slovenského trhu už viac ako 9 rokov! "

Software má tieto možnosti už v štandardnej konfigurácii:

 •    možnosť nastaviť ktorémukoľvek tlačidlu prístupový kód pre vykonanie receptúry - napr.    sa tým zamedzí kupovanie kávy mladistvým, no učitelia si kávu kúpiť môžu

 •    podpora platobných systémov Executive, MDB/IP a BDV, paralel

 •    zobrazovanie údajov na displeji LCD 2x16

 •    rýchla príprava nápoja <15s

 •    možnosť predprogramovať až 24 receptúr

 •    automatické vypnutie automatu a znova nábeh do prevádzky v nastavenom intervale "sleep time"

 •    možnosť použiť vlastné poháre a zvýhodnenia predaja pri použití vlastného pohára o danú hodnotu

 •    kontrola dostupnosti vody a automatický nábeh do prevádzky pri pustení vody

 •    voľná konfigurácia - možnosť priradiť ktorémukoľvek tlačidlu akúkoľvek receptúru

 •    v každej receptúre je možné použiť ktorúkoľvek surovinu a ich kombinácie

 •    možnosť nastaviť oneskorenie vykonania procedury pre každú položku v receptúre

 •    inventúra pre každý nápoj osobitne - predané množstvo + tržba

 •    digitálne nastavovanie a kontrola teploty vody

 •    modul reálneho času - dátum, hodiny, minúty

 •    pri použití MDB mincovníka možnosť vrátiť vhodné mince pri zaseknutom pohári alebo chybe automatu

 •    pri použití MDB mincovníka možnosť použiť akceptor na papierové peniaze, alebo karty

 •    3+2 možnosti ako sa má automat správať po vhodení žetónu

 •    možnosť použiť jedno tlačidlo ako tlačidlo pre vlastný pohár a tým zvýhodniť nákup nápojov

 •    chybové stavy sa vypíšu v plnom texte a nie ako nejaké nezrozumiteľné kódy

 •    ohlasovanie chybových stavov formou SMS na 3 mobilné čísla

 •    možnosť kontrolovať inventúru cez GSM formou SMSSamozrejme na software naďalej pracujeme a veľmi rýchlo reagujeme na nové, alebo zmenené požiadavky trhu!

MID vending company, s.r.o. (c) 2021
Návrat na obsah