Key system vending - MID vending comapny s.r.o.

Prejsť na obsah

Programovateľný uzamykací systém pre vending.

Špeciálne programovateľné zámky vyvinuté s ohľadom na špecifiká potrieb v oblasti vendingu nasadzujú výrazne vyššiu laťku bezpečnosti a flexibility, akú ste mali možnosť doposiaľ poznať. Technická špecifikácia týchto zámkov zodpovedá najprísnejšej európskej norme EN 1303.

Zámky zaručujú ochranu proti manipulácii a útokmi vandalov a vyznačujú sa excelentnými vlastnosťami:

  • výborná odolnosť proti opotrebeniu špeciálne vyvinutou formou a použitými materiálmi

  • ochrana proti vyhmataniu planžetou

  • ochrana proti optickému a mechanickému rozpoznaniu vnútorného mechanizmu

  • ochrana proti zlomeniu vložením tvrdých predmetov do tela vložky

  • veľmi prísna politika výroby kľúčov jedine výrobcom, zaručuje individuálnu bezpečnosť každej kódovacej sady

  • 16 384 variácií kódovania prostredníctvom kódovacieho kľúča


Kľúče sú špeciálne a kópie sa nedajú vyrobiť v kľúčovej službe.

Ako funguje kódovanie zámku, ukazuje následovný názorný návod.

Preprogramovanie

Naprogramovanie.

  

1. Vložte pôvodný zlatý programovací kľúč do zámku.
2. Počkajte aspoň 1s.
3. Pootočte kľúčom v smere hodinových ručičiek.4. Kľúč vytiahnúť
5. teraz je zámok nastavený do nulovej polohy.
6. Pôvodny programovací kľúč si dobre uschovajte.1. Vložte nový zlatý programovací kľúč do zámku.
2. Počkajte aspoň 1s.
3. Pootočte kľúčom v protismere hodinových ručičiek.4. Kľúč vytiahnúť
5. Teraz je zámok nastavený pre novú sadu kľúčov.
6. Nový programovací kľúč si dobre uschovajte.


Pre tieto zámky je k dispozícii aj veľmi robustný a stabilný T-Grif.

Tabuľka kompatibility zámkov s rôznymi typmi automatov:

MID vending company, s.r.o. (c) 2021
Návrat na obsah