Seria EC6000 - MID vending comapny s.r.o.

Prejsť na obsah

Zariadenie s množstvom HW aj SW technologických noviniek - odvodené od osvedčenej rady CF7900:

  •    Sonarová technika na  kontrolu množstva mincí vo výplatných trubiciach - sleduje kritické množstvá mincí (MIN A MAX).

  •    Bazoptická technológia - všetky optické prvky (AGM, separátor, kontrola hladín v trubiciach) boli nahradené indukčnými a sonarovými snímačmi. Eliminuje sa tak vplyv znečistenia nedokonalej optiky pri práci v náročnom vlhkom a prašnom prostredí.

  •    Nové rozpoznávacie senzory - návrat k 5" rozmeru diskriminátora umožnila podstatne vylepšiť rozpoznávací mechanizmus mincovníka

  •    Nový algoritmus rozpoznávacieho SW - nová generácia mincovníkov série EC/CF rieši aj sledovanie jemných odchýliek vlastností bežnej populácie mincí na trhu, takže v definovanom rozsahu sa v dlhodobom meradle dokáže jemne prispôsobiť týmto zmenám

  •    Integrovaná diagnostika - jednoduchá diagnostika pomocou troch LED diód rôznej farby ("semafórová" logika - červená/žltá/zelená) - indikácia prípadných chýb modulov a komponentov.

  •    Plný prístup k mincovej dráhe - nové konštrukčné riešenie separátora dovoľuje jednoduchý a úplný prístup k celej mincovej dráhe bez použitia náradia. Odstránenie prípadných cudzích predmetov z mincovníka sa stáva rutinným úkonom aj pre menej skúsených technikov

  •    "TOKEN TEACH" funkcia - môžete naučiť ikony, správy, grafické prvky zjednodušujú "komunikáciu" s mincovníkom (vrátane LED-kovej "semafórovej" indikácie poruchových stavov)

  •    Skrátená voľba niektorých vybraných funkcií - v mnohom podobné s predchádzajúcimi modelmi (CF530/540/560/69X)

MID vending company, s.r.o. (c) 2021
Návrat na obsah