Seria CF7900 - MID vending comapny s.r.o.

Prejsť na obsah

Zariadenia s množstvom HW aj SW technologických noviniek :

 •    Sonarová technológia pre"in-time" kontrolu množstva mincí vo výplatných trubiciach - registruje každú zmenu (aj ručne pridaných/vysypaných) mincí a tieto zmeny zapíše do EVADTS štatistiky !!!

 •    Bazoptická technológia - všetky optické prvky (AGM, separátor, kontrola hladín v trubiciach) boli nahradené indukčnými a sonarovými snímačmi. Eliminuje sa tak vplyv znečistenia nedokonalej optiky pri práci v náročnom vlhkom a prašnom prostredí.

 •    Nové rozpoznávacie senzory - návrat k 5" rozmeru diskriminátora umožnila podstatne vylepšiť rozpoznávací mechanizmus mincovníka

 •    Nový algoritmus rozpoznávacieho SW - nová generácia mincovníkov série EC/CF rieši aj sledovanie jemných odchýliek vlastností bežnej populácie mincí na trhu, takže v definovanom rozsahu sa v dlhodobom meradle dokáže jemne prispôsobiť týmto zmenám

 •    Integrovaná diagnostika (na CF7400 len cez LED diódy) - komfortný prístup k testovacím rutinám mincovníka na lokalizáciu prípadných chýb modulov a komponentov

 •    Plný prístup k mincovej dráhe - nové konštrukčné riešenie separátora dovoľuje jednoduchý a úplný prístup k celej mincovej dráhe bez použitia náradia. Odstránenie prípadných cudzích predmetov z mincovníka sa stáva rutinným úkonom aj pre menej skúsených technikov

 •    Plne grafický displej (nie na CF7400) - ikony, správy, grafické prvky zjednodušujú "komunikáciu" s mincovníkom (vrátane LED-kovej "semafórovej" indikácie poruchových stavov)

 •    Intuitívne systémové menu (nie na CF7400) - v mnohom podobné predchádzajúcim modelom, najmä v prístupe k niektorým funkciám cez skrátené voľby (CF530/540/560/69X), alebo v logike pohybu v menu funkcií (CF69X)

 •    Integrovaný infra port (len CF7900i) - pre rýchly a pohodlný prístup k štatistickým údajom v štandardnom formáte podľa EVA-DTS.


Zhrnutie základných vlastností mincovníkov CF7900/7400 :

 •    Sériový mincovník pre EXEC/BDV/MDB automaty, EURO kompatibilný

 •    Aktuálna EURO mincová sada - upgrade priamo v automate / CPM

 •    5 výplatných trubíc - 5 predprogramovaných sád kaziet pre SKK, voľba tlačítkami

 •    Zvýšená odolnosť voči vlhkosti a vode

 •    Celá mincová dráha je ľahko prístupná bez použitia náradia (pre rýchle čistenie a odstránenie cudzích predmetov a prípadných zlepených mincí)

 •    Viacriadkový alfanumericko-grafický LCD displej s pomocnou LED indikáciou pre rýchlu diagnostiku (okrem CF7400)

 •    Mincové trubice disponujú najväčšou dostupnou kapacitou na trhu.

 •    "On-board" periférne rozhranie MDB pre ďalší platobný systém - využiteľný aj v starších EXEC a BDV automatoch (pre rozšírenie o akceptor bankoviek, kľúčový/ kartový systém, o mobilné platenie a telemetriu cez DEX-port, káble pre perifériu, tlačiareň, DEX, sú ako opcia, integrovaný IrDA port /len CF7900i/)

 •    Záruka 3 rokymincovník s vydávanim
CF 7900
mincovník s vydávanim
CF 7400
MID vending company, s.r.o. (c) 2021
Návrat na obsah