Pojmový slovník vending - MID vending comapny s.r.o.

Prejsť na obsah

VENDINGOVÝ SLOVNÍK

Vending
slovo Vending označuje formu predaja kusového tovaru, chladených nápojov,
teplých nápojov, instantnej a espresso kávy, alkoholu, cigariet, losov, spotrebného tovaru automaticky potom, čo zákazník vloží hotovosť alebo iný platobný prostriedok s požadovaným kreditom. Vending, ako systém predaja, je rozšírený vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti.

A
utomat na kávu
predajný automat, v ktorom je možné prostredníctvom rôznych platobných systémov zakúpiť instantnú kávu, espresso kávu, čokoládu, čaj
, miešané mliečne nápoje jednoduchým stlačením tlačidla na kávovom automate.

Nápojové automaty
predajný automat na nápoje môže ponúkať horúce nápoje, kapučíno, mokačíno, cafe latté , čaj a čokoláda alebo chladené nealko nápoje miešané zo sirupov alebo práškových zmesí alebo balené v PET flašiach
či plechovkách.
Platba prebieha  formou hotovosti  či magnetickou kartu
, RIF kľúčom s požadovaným kreditom.

Kávomaty
ide o slengové pomenovanie automatu na kávu. Automat na kávu je predajný automat, v ktorom je možné prostredníctvom rôznych platobných systémov zakúpiť instantnú kávu, espresso kávu Lavazza, čokoládu, čaj miešané mliečne nápoje jednoduchým stlačením tlačidla na kávovom automate.

Automat na vodu
výdajník vody je nápojový automat,
ktorý vydáva chladenú mineralizovanú alebo filtrovanú vodu a zabezpečuje chladené nápoje a pitný režim pre obyvateľstvo a zamestnancov výrobných podnikov a verejných priestranstiev

Nápoje
slovom nápoje označujem tekutina vhodné na pitie. Nápoje  sú produkty ako stolová voda, minerálna voda, nápoje sýtené takzvaná sóda, miešané ochutené limonády, prírodné šťavy, filtrovaná voda. Medzi nápoje zaradujeme aj alkoholické nápoje ako pivo, vino či liehoviny. Alkoholické nápoje nie je možné predávať  prostredníctvom predajných automatov. Automaty na nápoje poznáme kávový automat takzvaný kávomat, automat na pitný režim, automat na rýchle občerstvenie a kusový tovar.

Výdajníky vody
výdajník vody je nápojový automat, ktorý vydáva chladenú mineralizovanú alebo filtrovanú vodu a zabezpečuje chladené nápoje a  pitný režim pre obyvateľstvo a zamestnancov výrobných podnikov a verejných priestranstiev

Galóny
plastová nádoba o objeme 18,9l na stolovú vodu alebo minerálnu pitnú vodu.  Používa sa ako jedna z foriem zabezpečenia pitného režimu prostredníctvom  stolovej vody a minerálnej vody na miestach bez prístupu k pitnej vode z rozvodov.

E
spresso
slovom espresso je všeobecne označovaný nápoj pripraveného zo zrnkovej kávy za pomoci kávovaru, ktorý zabezpečuje ideálne podmienky na extrakciu espresso kávy z pomletej zrnkovej kávy. Tento proces sa prevádza prostredníctvom poloautomatických kávovarov alebo plnoautomatických kávovarov rôznych výrobcov..

Kávovar
zariadenie na prípravu kávy prostredníctvom pomletej zrnovej kávy. Správnym nastavením zariadenia – kávovaru, zabezpečíme ideálne podmienky na extrakciu kávy z pomletej zrnkovej kávy. Tento proces sa prevádza prostredníctvom poloautomatických kávovarov alebo plnoautomatických kávovarov rôznych výrobcov.

Rýchle občerstvenie – vending
spôsob zabezpečenie doplnkového stravovania a pitného režimu pre firmy a verejnosť. Najbežnejšie kusové automaty v súčasnosti sú takzvané špirálové stroje so širokou ponukou tovaru. Staršie systémy boli nazvané karuselové stroje s otočným mechanizmom na stredovej osi. Nevýhodou je veľmi obmedzený sortiment. Ďalšie druhy sú šachtové automaty na predaj nápojov v PET fľašiach a takzvané výťahové stroje pri ktorých je tovar vydávaný za pomoci mechanizmu podobnému výťahu, ktorý tovar dopraví do výdajného okienka. Výhodou je možnosť predaja aj krehkého tovaru.

Horeca
ide o všeobecne známy termín označujúci jedno celé odvetvie ľudskej činnosti podľa skratky HORECA. Termín je zložený zo skratiek HO –otel / RE –staurant / CA –fe. Cieľom je zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a občerstvením. Spoločným menovateľom odvetvia je aj káva a jej správna príprava.

Barely
barelmi označujeme nádoby s balenou pitnou vodou. Barely sú určené pre špeciálne zariadenia na výdaj vody. Tieto zariadenia s barelmi poskytujú zabezpečenie pitného režimu pre širokú verejnosť. Veľkou výhodou barelového systému je, že tieto prenosné nádoby spolu s výdajným zariadením je možné umiestniť takmer kdekoľvek s možnosťou pripojenia na elektrickú zásuvku.

Káva
je po rope najčastejšie, legálne obchodovaná komodita s celosvetovým vplyvom na ekonomiky krajín. Botanicky je Kávovník zaradený do čeľade morenovité. Ide o vždy zelený ker pôvodne z oblastí Etiópie, dorastajúci pôvodne  do výšky 5-6 m, ako kultúrna plodina do 2-3 m. Rastie na plantážach pozdĺž Južnej a Strednej Ameriky, Afriky a Ázie.
Pestovani
u a obchodu s kávou sa priamo zúčastňuje vyše 15 miliónov ľudí. Nápoj z kávy povzbudí a zostruje zmysly, je významný zdroj antioxidantov.  Pri šálke kávy sa už v minulosti uzatvárali obchody a bola dôvodom na zastavenie sa v kruhu známych a priateľov.

Snakky
Výraz snakky má hneď niekoľko významov. Využíva sa pre označenie konkrétneho druhu automatu s rýchlym občerstvením a kusového tovaru. Spoločnosť Necta tak nazvala aj konkrétny model automatu. Označuje tiež potravinársky sortimenty nazývaný aj napolitánka alebo keksík. Tieto produkty sú taktiež súčasťou automatov na kusový tovar.

MID vending company, s.r.o. (c) 2021
Návrat na obsah